💡 RATCH เคาะปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นละ 1.15 บาท กำหนดจ่าย 23 ก.ย.นี้

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่เอกสารเรื่องการจ่ายปันผลระหว่างกาลในปี 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในวันที่ 24 ส.ค. 2563 ระบุการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 23 ก.ย. 2563 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) วันที่ 8 ก.ย. 2563 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 3 ก.ย. 2563

ดูการจ่ายปันผลย้อนหลัง 10 ปีของ RATCH ได้ที่แอพพลิเคชั่น StockRadars