HomeOn RadarsQ3/63 AOT รับขาดทุนแล้ว 2,900 ลบ. ลดลงกว่า 150% YoY

Q3/63 AOT รับขาดทุนแล้ว 2,900 ลบ. ลดลงกว่า 150% YoY

เพราะสนามบินรับไปเต็มไตรมาส จำนวนเที่ยวบินหาย ผู้โดยสารลด ทำให้สรุปผลงานไตรมาสนี้ (เม.ย. – มิ.ย. 2563) AOT ขาดทุนสุทธิกว่า 2,900 ลบ. ลดลง 150% YoY

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ได้สรุปผลดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2563 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63) ขาดทุนสุทธิ 2,933.90 ล้านบาท ลดลง 8,816.96 ล้านบาท หรือ 149.87% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่สรุปกำไรสุทธิที่ 5,883.06 ล้านบาท

โดยในไตรมาสนี้ รายได้จากการขายหรือบริการลดลง 13,795.43 ล้านบาท หรือลดลง 91.27% จากการลดลงของรายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน 97.46% และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินลดลง 83.69% เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารรวมลดลง

ส่วนด้านค่าใช้จ่ายรวมของบริษัท ลดลง 2,758.78 ล้านบาทหรือ 33.54% ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าจ้างภายนอก และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
และกำไรสุทธิงวด 9 เดือน (ต.ค. 62 – มิ.ย. 63) อยู่ที่ 8,048.46 ล้านบาท ลดลง 59.57% เมื่อเทีบยบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่กำไรสุทธิที่ 19,905.19 ล้านบาท

ทั้งนี้ AOT ได้เปิดเผยถึงผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต ระบุถึงการปรับมุมมองการระบาดของโควิด-19 ให้เป็นโอกาสในการเร่งก่อสร้างโครงการ และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการกลับมาเป็นปกติในอนาคต และนอกจากนี้ ยังได้เปิดเผยว่ายังคงเดินหน้าแผนแม่บทพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ซึ่งในส่วนของการพัฒนาระยะที่ 2 มีความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ประมาณ 88% ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และอื่นๆ