HomeOn Radars‘คาราบาวกรุ๊ป’ อนุมัติปันผลหุ้นละ 0.9 บาท จากผลงานครึ่งแรกปีนี้ รวมกับกำไรสะสม

‘คาราบาวกรุ๊ป’ อนุมัติปันผลหุ้นละ 0.9 บาท จากผลงานครึ่งแรกปีนี้ รวมกับกำไรสะสม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG ได้เผยแพร่ผลดำเนินงานไตรมาส 2/2563 และงวดครึ่งปีแรก 2563 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 20.1% YoY จากปริมาณคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นของเครื่องแบบบำรุงกำลังในตลาดต่างประเทศ และการเติบโตของรายได้จากการรับจ้างจำหน่ายสินค้าให้บุคคลภายนอก

👉🏻 รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง 3,713 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.6% YoY
👉🏻 รายได้จากที่ว่าจ้างบุคคลภายนอกผลิต ภายใต้เครื่องหมายการค้า คาราบาว (น้ำดื่ม, กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง, กาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม) 87 ล้านบาท ลดลง 41.6% YoY
👉🏻 โดยเปิดเผยว่า ธุรกิจในประเทศลดลงเล็กน้อย จากความต้องการซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังลดลงจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักชั่วคราว
👉🏻 อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้ถูกชดเชยรายได้จากการขายเครื่องดื่มวิตามินซี ‘วู้ดดี้ ซี+ ล็อค’ รสเลมอน ที่บริษัทได้เริ่มผลิต ครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2563

ซึ่งในไตรมาส 2/2563 รายได้จากเครื่องดื่มบำรุงกำลังในประเทศเชิงปริมาณ หดตัวลง 13.4% และเครื่องดื่มบำรุงกำลังแบบบรรจุขวด ภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดง ยังรักษาส่วนแบ่งการตลาดเชิงปริมาณที่ 21.4% เป็นอันดับสอง ของตลาดในประเทศ

ในขณะที่ เครื่องดื่มวิตามินซี ยังเติบโตในระดับสูง ซึ่งเครื่องดื่มวิตามินซี วู้ดดี้ ซี+ ล็อค มีส่วนแบ่งการตลาดเชิงปริมาณ ณ เดือนมิถุนายน 2563 ที่ 6.4% เป็นอันดับ 4 ตามการจัดอันดับของ Nielsen

ทั้งนี้ CBG ได้สรุปกำไรสุทธิในไตรมาสนี้ที่ 881 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 329 ล้านบาท หรือ 59.6% YoY โดยหลักมาจากรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นในภาพรวมที่ปรับตัวดีขึ้น ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสโมสร CFC ที่ลดลง และการรับรู้ขาดทุนจากการดำเนินงานของ ICUK ที่ลดลงจากการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และได้กำหนดจ่ายปันผลจากผลดำเนินงานครึ่งแรกปี 2563 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) วันที่ 24 สิงหาคม 2563 XD วันที่ 21 สิงหาคม 2563 และจ่ายปันผลวันที่ 4 กันยายน 2563