HomeOn RadarsESSO แจ้งซ่อมหอกลั่นน้ำมันดิบตามแผน เพิ่มประสิทธิภาพหอกลั่น คาดไม่กระทบยอดขาย

ESSO แจ้งซ่อมหอกลั่นน้ำมันดิบตามแผน เพิ่มประสิทธิภาพหอกลั่น คาดไม่กระทบยอดขาย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO ได้เปิดเผยถึงการหยุดดำเนินการผลิตในหอกลั่นน้ำมันดิบหน่วยที่ 2 (Atmospheric Pipestill No. 2) ตามแผนการซ่อมบำรุงของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้คงทนและปลอดภัยในการใช้งานของหน่วยกลั่น เป็นระยะเวลาประมาณ 33 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2563 ซึ่งจะเป็นผลให้กำลังการผลิตของโรงกลั่นลดลงเหลือประมาณ 72,000 บาร์เรลต่อวัน ในช่วงการหยุดซ่อมบำรุงดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าการซ่อมบำรุงนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการจัดเตรียมและจัดหาผลิตภัณฑ์จากแหล่งอื่น เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลาการหยุดซ่อมบำรุงดังกล่าว