HomeOn RadarsRATCH ลงทุนเพิ่ม 1,600 ลบ. ขยายกำลังผลิตไฟฟ้า-ไอน้ำของ ‘ราช โคเจนเนอเรชั่น’

RATCH ลงทุนเพิ่ม 1,600 ลบ.
ขยายกำลังผลิตไฟฟ้า-ไอน้ำของ ‘ราช โคเจนเนอเรชั่น’

RATCH ลงทุนเพิ่ม 1,600 ลบ. ขยายกำลังผลิตไฟฟ้า-ไอน้ำของ ‘ราช โคเจนเนอเรชั่น’ หลังได้รับเห็นชอบจากกฟผ. กำหนดสร้าง กุมภาพันธ์ 64

บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ได้รับความเห็นชอบจาก กฟผ. ให้ขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 30 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำประมาณ 5.46 ตันต่อชั่วโมง เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ซึ่งการลงทุนใช้เงินประมาณ 1,600 ล้านบาท กำหนดเริ่มก่อสร้างประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2564 และคาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เข้าลงทุนในบริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ในสัดส่วน 99.97% โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิ 110 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 10 ตันต่อชั่วโมง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration จำนวน 90 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี

โดยพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำส่วนที่เหลือ จะจำหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โครงการพื้นที่อุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2556