🏗 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทางบริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับกรมชลประทาน เพื่อดำเนินการงานจ้างขุดคลองระบายน้ำหลาก พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา มูลค่า 2,795,295,500 บาท

โดยลักษณะงานประกอบ

  1. งานขุดคลองระบายน้ำหลาก ได้แก่ งานเตรียมงานเบื้องต้น, งานขุดคลองระบายน้ำหลาก, งาน Gutter Drain, งานถนนคันคลอง, และงานปรับปรุงฐานราก
  2. งานสถานีสูบระบายน้ำ 2 แห่ง
  3. งานทางระบายปากคลอง 4 แห่ง
  4. งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำหลาก 1 แห่ง

ทั้งนี้ มีระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 1,080 วัน