HomeOn RadarsIVL ซื้อโรงงานรีไซเคิล PET ในประเทศโปแลนด์ ดันกำลังผลิตรวม 27,000 ตันต่อปี

IVL ซื้อโรงงานรีไซเคิล PET ในประเทศโปแลนด์ ดันกำลังผลิตรวม 27,000 ตันต่อปี

🌍 IVL ขยายตลาดในยุโรปตะวันออก ซื้อโรงงานรีไซเคิล PET ในประเทศโปแลนด์ มุ่งเป้าหมายผลิตผลิตภัณฑ์รีไซเคิล 7.5 แสนตัน ภายในปี 2568

นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ เลขานุการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL ได้เปิดเผยว่าบริษัท Indorama Netherlands B.V., ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 กับบริษัท O.R.V. Ovattificio Resinatura Valpadana S.P.A. และบริษัท OPOKA LTD. เพื่อเข้าซื้อกิจการในอัตราร้อยละ 100 ของบริษัท IMP Polowat ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฏหมายของประเทศโปแลนด์

โดยโรงงานของ IMP Polowat ประกอบด้วยโรงงานผลิตจำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่เมือง Bielsko-Biala และ และเมือง Leczyca ประเทศโปแลนด์ ซึ่งดำเนินการแปรรูปธุรกิจ PET ที่ใช้แล้ว ให้เป็นเกล็ดและเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) ด้วยกำลังการผลิตรวมทั้งหมดโดยประมาณอยู่ที่ 27,000 ตันต่อปี ประกอบด้วยเกล็ด rPET จำนวน จำนวน 23,000 ตัน และเม็ดพลาสติก rPET จำนวน 4,000 ตัน

ทั้งนี้ ยังได้มีการเปิดเผยว่าโรงงานแห่งนี้มีแพลตฟอร์มการรีไซเคิลที่ดึงดูดใจของ IVL ในทวีปยุโรปตะวันออก และจะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ rPET ที่เพิ่มมากขึ้น และช่วยแก้ปัญหาการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนต่อไป

ดังนั้น การเข้าซื้อกิจการโรงงานรีไซเคิลในครั้งนี้จึงมีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ของ IVL ในการปรับขนาดของกำลังการผลิตในผลิตภัณฑ์รีไซเคิลให้เพิ่มสูงถึง 750,000 ตันภายในปี 2568