HomeOn RadarsBANPU-BPP ลุยโรงไฟฟ้าพลังงานลม ในเวียดนาม มุ่งตามเป้าขยายลงทุนธุรกิจไฟฟ้า 6,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568

BANPU-BPP ลุยโรงไฟฟ้าพลังงานลม ในเวียดนาม มุ่งตามเป้าขยายลงทุนธุรกิจไฟฟ้า 6,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568

BANPU ผลึก BPP ลุยโรงไฟฟ้าพลังงานลม ในเวียดนาม ขนาด 37.6 เมกะวัตต์ มูลค่า 2,065 ลบ. มุ่งตามเป้า ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 6,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ได้เปิดเผยถึงเรื่อง บริษัท BRE Singapore Pte. Ltd (BRES) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด โดย BANPU และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ถือหุ้น 50% ลงนามในสัญญาซื้อขายโรงไฟฟ้าพลังงานลม El Wind Mui Dinh ขนาด 37.6 เมกะวัตต์ ณ จังหวัด Ninh Thuan ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มูลค่าลงทุน 66 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,065 ล้านบาท โดยการลงทุนในครั้งนี้มาจากกระแสเงินสดของ BANPU และ BPP ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญา และการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4/2563

รวมถึงได้เปิดเผยว่า BANPU ยังคงมองหาโอกาสการลงทุนต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตจกาธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 6,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 โดยเน้นการลงทุนในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้า และมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล