🏗 บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR ได้เปิดเผยรายละเอียดการเข้าลงนามในสัญญาก่อสร้าง “สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง แบบ Extradosed” สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล

โดยผู้ว่าจ้างคือ บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด

เป็นงานก่อสร้าง รวมงาน Steel Walkway ตามปริมาณงานจริง แต่ไม่รวมงาน Curb, งานสะพานเชิงลาด และงานรื้อถอน Pile Cap จากการทดสอบเสาเข็ม สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล

มูลค่างาน 267.20 ล้านบาท และระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2564