HomeOn Radars‘เพชร โอสถานุเคราะห์’ ลงจาก CEO โอสถสภาตั้ง ‘ธนา ชัยประสิทธิ์’ รักษาการแทน

‘เพชร โอสถานุเคราะห์’ ลงจาก CEO โอสถสภาตั้ง ‘ธนา ชัยประสิทธิ์’ รักษาการแทน

วันนี้ (22 ก.ค. 2563) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP ได้เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของบริษัท

โดย นายเพชร โอสถานุเคราะห์ ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และ CEO ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานกรรมการ

มีการแต่งตั้ง นายธนา ไชยประสิทธิ์ เป็นรักษาการแทน CEO

แต่งตั้ง นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ เป็นรองประธานกรรมการบริหาร

แต่งตั้ง นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ เป็นกรรมการบริหาร

และ แต่งตั้ง นายสลิล ปิ่นขยัน เป็นประธานบริหารความเสี่ยง