HomeOn Radarsบริษัทย่อย CPF ที่ตลาดหุ้นฮ่องกง คาดกำไรดีขึ้นมาก จากราคาสุกรที่เวียดนามพุ่ง

บริษัทย่อย CPF ที่ตลาดหุ้นฮ่องกง คาดกำไรดีขึ้นมาก จากราคาสุกรที่เวียดนามพุ่ง

‘C.P. Pokphand’ บริษัทย่อยของ CPF ได้เปิดเผยแนวโน้มเชิงบวก คาดดันกำไรครึ่งแรกปีนี้ถึง 10,000 ล้านบาท จากราคาสุกรในเวียดนามปรับขึ้นเป็นอย่างมาก

วันนี้ (21 ก.ค. 2563) C.P. Pokphand Co., Ltd. (CPP) บริษัทย่อยที่ CPF ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ 52.24% ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) ได้เปิดเผยข่าวเกี่ยวกับแนวโน้มเชิงบวก (Positive Profit Alert) ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของ HKEX

โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด หรือ CPF ได้สรุปถึงสาระสำคัญในเอกสารเผยแพร่ ระบุทาง CPP ได้มีการคาดการณ์กำไรสุทธิรวม สำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2563 จะมีจำนวนประมาณ 310-330 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 9,800-10,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 82 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผลมาจากราคาสุกรในประเทศเวียดนาม ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในช่วง 6 เดือนแรกในปีนี้ ส่งผลให้อัตรากำไรเพิ่มขึ้น และผลกระทบในเชิงลบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพของธุรกิจเลี้ยงสัตว์ในประเทศเวียดนามลดลง