‘C.P. Pokphand’ บริษัทย่อยของ CPF ได้เปิดเผยแนวโน้มเชิงบวก คาดดันกำไรครึ่งแรกปีนี้ถึง 10,000 ล้านบาท จากราคาสุกรในเวียดนามปรับขึ้นเป็นอย่างมาก

วันนี้ (21 ก.ค. 2563) C.P. Pokphand Co., Ltd. (CPP) บริษัทย่อยที่ CPF ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ 52.24% ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) ได้เปิดเผยข่าวเกี่ยวกับแนวโน้มเชิงบวก (Positive Profit Alert) ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของ HKEX

โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด หรือ CPF ได้สรุปถึงสาระสำคัญในเอกสารเผยแพร่ ระบุทาง CPP ได้มีการคาดการณ์กำไรสุทธิรวม สำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2563 จะมีจำนวนประมาณ 310-330 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 9,800-10,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 82 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผลมาจากราคาสุกรในประเทศเวียดนาม ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในช่วง 6 เดือนแรกในปีนี้ ส่งผลให้อัตรากำไรเพิ่มขึ้น และผลกระทบในเชิงลบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพของธุรกิจเลี้ยงสัตว์ในประเทศเวียดนามลดลง