HomeOn RadarsPTTEP เซ็นสัญญาเงินกู้โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 รองรับพัฒนาโครงการ 14,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

PTTEP เซ็นสัญญาเงินกู้โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 รองรับพัฒนาโครงการ 14,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (PTTEP) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่อง บริษัท พีทีทีอีพี โมซัมบิก แอเรีย 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และมีสัดส่วนการลงทุน 8.5% ในโครงการฯ ร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมทุน ได้ลงนามสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Project Finance วงเงิน 14,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการฯ สำหรับการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว 2 สายการผลิตแรก หลังจากที่ได้มีการประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2562

โดยโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 นับเป็นโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบกแห่งแรกของโมซัมบิก โดยมีกำลังการผลิตจาก 2 สายการผลิตแรก รวม 13.1 ล้านตันต่อปี ซึ่งทำการผลิตจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ Golfinho-Atum นอกชายฝั่ง Area 1 สาธารณรัฐโมซัมบิก โดยปัจจุบัน โครงการฯ มีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาวรองรับประมาณ 11.1 ล้านตันต่อปี คิดเป็นมากกว่า 80% ของกำลังการผลิตทั้งหมด

มีผู้ซื้อหลักจากทั้งทวีปเอเชียและยุโรป และมีรายจ่ายลงทุนซึ่งรวมทั้งส่วนบนบกและนอกชายฝั่งจำนวนประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีแหล่งเงินทุนหลักจากเงินทุนของผู้ร่วมลงทุน และเงินกู้ Project Finance ดังกล่าวข้างต้น