บริษัทย่อยของ MINT ในนามบริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำกัด ได้ดำเนินการทางกฏหมายต่อบริษัท แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล, อิงค์ (Marriott) ในการบริหารงานโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา (JW Marriott Phuket) ซึ่ง MINT เป็นเจ้าของ และบริหารโดยบริษัทย่อยของ Marriott โดย MINT ได้เรียกร้องค่าเสียหายจาก Marriott เป็นจำนวน 570 ล้านบาท

โดย MINT ร้องเรียนว่า Marriott ได้กระทำการที่ไม่สุจริต และได้ทำการละเมิดภายใต้กฏหมายไทยอย่างร้ายแรงและบ่อยครั้ง เช่น

  • ทำการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยกับ JW Marriott Phuket ผ่านการดำเนินงานของโรงแรมคู่แข่งอื่นๆ ภายใต้กลุ่ม Marriott
  • ใช้สินทรัพย์ของ JW Marriott Phuket เพื่อโฆษณาโรงแรมอื่นๆ ภายใต้เครือ Marriott ซึ่งเป็นคู่แข่งกับ JW Marriott Phuket
  • นำข้อมูลที่ MINT เป็นเจ้าของและที่เป็นความลับ ไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อส่งเสริมการขายโรงแรมอื่นๆ ของ Marriott ซึ่งเป็นคู่แข่งกับ JW Marriott Phuket และเพื่อผลประโยชน์ของ Marriott ในขณะที่ MINT ได้รับเความเสียหาย

ทั้งนี้ MINT ได้เปิดเผยถึงความพยายามอย่างหนัก เพื่อหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องดำเนินคดีในศาลไทย ถึงแม้ว่า JW Marriott Phuket จะตั้งอยู่ในประเทศไทย มีเจ้าของที่เป็นสัญชาติไทย และมีการร้องเรียนตามกฏหมายไทย โดย Marriott ได้ขอแทรกแซงจากคณะอนุญาโตตุลาการจากต่างประเทศ ที่จะยับยั้งการฟ้องร้องดำเนินคดีในศาลไทย แต่ประสบกับความล้มเหลวในความพยายามดังกล่าว และได้รับการตัดสินเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา MINT จะดำเนินการตามกฏหมายกับ Marriott ในศาลไทย และจะเรียกร้องค่าเสียหายและการเยียวยาอย่างเต็มที่ภายใต้กฏหมายไทย อีกทั้ง MINT อยู่ในระหว่างการพิจารณาแผนการที่จะดำเนินคดีทางกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทย่อยของ Marriott ต่อไป