HomeOn RadarsEXIM BANK จับมือไอซีบีซี ดัน SUPER ลุยโรงไฟฟ้าในเวียดนาม

EXIM BANK จับมือไอซีบีซี ดัน SUPER ลุยโรงไฟฟ้าในเวียดนาม

EXIM BANK ร่วมกับ ไอซีบีซี สนับสนุนกลุ่มบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น ลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 50 เมกะวัตต์ ในเวียดนาม

EXIM BANK ร่วมกับไอซีบีซี (ไทย) และไอซีบีซี ฮานอย สนับสนุนทางการเงินจำนวน 38.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER นำไปใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน ประเทศเวียดนาม

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายชื่อเฉียง หลิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และนายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน จำนวน 38.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ Thinh Long Phu Yen Solar Power Joint Stock Company ถือหุ้น 100% โดยกลุ่ม SUPER ที่จัดตั้งในเวียดนาม เพื่อนำไปใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดฟูเยี้ยน เวียดนาม กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

EXIM BANK ร่วมกับธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และธนาคารไอซีบีซี ฮานอย ให้การสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนไทยที่มีศักยภาพเข้าไปลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน สอดรับกับความต้องการของภาครัฐและเอกชนในประเทศเวียดนาม ภายหลังรัฐบาลเวียดนามเปิดเสรีด้านพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติ โดยกำหนดเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบก้าวกระโดดจาก 850 เมกะวัตต์ในปี 2563 เป็น 12,000 เมกะวัตต์ภายใน 10 ปีข้างหน้า สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงในอาเซียนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน นำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยและภูมิภาคอย่างยั่งยืน