บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) GULF ได้เปิดเผยว่าในวันที่ 2 ก.ค. 2563 Gulf International Holding Pte. Ltd. (GIH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น กับ Ms. Nguyen Tran Thao Nhi, Ms. Tran Thi Thanh Mai และ Ms. Tran Thi Minh Trang ซึ่งเป็นนักธุรกิจในประเทศเวียดนาม เพื่อเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 100% ของ Dien Xanh Gia Lai Investment Energy Joint Stock Company (DGI) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมบนบก (Onshore Wind Farm) ได้แก่ โครงการ Ia Peach และโครงการ Ia Peach 2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาโครงการละ 50 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 100 เมกะวัตต์

ตั้งอยู่ที่อำเภอ Ia Grai จังหวัด Gia Lai ในภาคกลางของประเทศเวียดนาม โดยทั้งสองโครงการจะผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม เป็นระยะเวลา 20 ปี มูลค่าโครงการรวม 200 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างทั้งสองโครงการ ภายในปี 2564 และมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณไตรมาส 4/2565