บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) MILL ได้รายงานถึงความคืบหน้าการร่วมทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีแผนลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ เซล่าร์ฟาร์ม กำลังผลิต 360 MWp ตั้งอยู่ที่จังหวัดมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยมีแผนเริ่มการก่อสร้างประมาณปลายปี 2563 และคาดว่าจะเริ่มซื้อขายไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของประเทศพม่าในปี 2564 เป็นระยะเวลา 30 ปี

โดยขณะนี้ มีผู้ร่วมลงทุนในเมกะวัตต์เพิ่มเติม ได้แก่
1) บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) WAVE ถืออยู่ในสัดส่วน 28.36%
2) MS. PUI MAN LEE สัดส่วน 17.75%
3) นายธนรัชต์ พสวงศ์ สัดส่วน 14.18%

ทั้งนี้ MILL ได้ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 39.71% ด้วยมูลค่าทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (จะดำเนินการเพิ่มทุนเป็น 2,500 ล้านบาท) และมีแผนลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ