HomeOn Radars‘โอสถานุเคราะห์-Orizon’ ขายหุ้น OSP ออก 3% แจงเพื่อทำโครงการศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษาในไทย

‘โอสถานุเคราะห์-Orizon’ ขายหุ้น OSP ออก 3% แจงเพื่อทำโครงการศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษาในไทย

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) OSP ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัท ผ่านการซื้อขายในวันนี้ โดย Orizon Limited, นายเพชร โอสถานุเคราะห์, นายภูรี โอสถานุเคราะห์ และ นายภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ได้ทำการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ที่ถืออยู่ 90,112,500 หุ้น คิดเป็น 3% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ให้แก่นักลงทุนสถาบันไทย และนักลงทุนสถาบันต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563

โดยนายเพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ได้เปิดเผยว่า เนื่องจากทางครอบครัวมีโครงการต่างๆ ที่ได้ไตร่ตรองมานานแล้ว กล่าวคือโครงการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และด้านการศึกษา ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างรากฐานของวงการศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษาของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งต้องใช้งบประมาณสนับสนุนสูงกว่าที่ทางครอบครัวจะทำได้ จึงได้ชี้แจงต่อสาธารณะว่า มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการดังกล่าวในช่วงเวลานี้ โดยการขายหุ้นบางส่วนในบริษัท ซึ่งจะทำให้สัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัวและ Orizon Group เปลี่ยนจาก 30.69% เป็น 27.69%

รวมถึงได้เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นในบริษัท และพร้อมจะยืนหยัดเป็นผู้ถือหุ้นหลักกลุ่มหนึ่งของบริษัทต่อไปอีกยาวนาน พร้อมยืนยันว่าการขายหุ้นบางส่วนในครั้งนี้ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด