HomeOn RadarsBGRIM เช่าที่ดินราชพัสดุ จ.ระยอง 100 ไร่ ดันผลิตไฟฟ้าโครงการสนามบินอู่ตะเภาฯ

BGRIM เช่าที่ดินราชพัสดุ จ.ระยอง 100 ไร่ ดันผลิตไฟฟ้าโครงการสนามบินอู่ตะเภาฯ

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) BGRIM และ กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ตั้งอยู่ที่ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ เพื่อการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น ในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

สำหรับดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid Power Plant) โดยประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combinees Cycle Co-Generation Power Plant) โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (PV Solar Farm) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 95 เมกะวัตต์ พร้อมด้วยระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ (Energy Storage System-ESS) ขนาด 50 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง