HomeOn RadarsADVANC ร่วมทุน SPI ขยายธุรกิจ Fiber Optic สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์

ADVANC ร่วมทุน SPI ขยายธุรกิจ Fiber Optic สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ระหว่างบริษัทย่อย และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI เพื่อให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์อุตสาหกรรม 4 แห่ง ได้แก่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี, อ.เมือง จ.ลำพูน และอ.แม่สอด จังหวัดตาก รวมพื้นที่ประมาณ 7,255 ไร่ และมีโรงงานตั้งอยู่กว่า 112 แห่ง

ซึ่งทางบริษัทเปิดเผยว่า มีความต้องการในการใช้บริการโทรคมนาคมสื่อสารที่มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น โดยโครงข่ายใยแก้วนำแสงเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการต่อยอดบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่บริการวงจรสื่อสารความเร็งสูง (Domestic Data Circuit) บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับองค์กร (Corporate Internet) บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ อีกทั้งยังเป็นการรองรับการเติบโตของบริการ 5G สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคต เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ของธุรกิจกลุ่มลูกค้าองค์กรของ AIS ให้เติบโตอย่างแข็งแรง