บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ระหว่างบริษัทย่อย และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI เพื่อให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์อุตสาหกรรม 4 แห่ง ได้แก่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี, อ.เมือง จ.ลำพูน และอ.แม่สอด จังหวัดตาก รวมพื้นที่ประมาณ 7,255 ไร่ และมีโรงงานตั้งอยู่กว่า 112 แห่ง

ซึ่งทางบริษัทเปิดเผยว่า มีความต้องการในการใช้บริการโทรคมนาคมสื่อสารที่มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น โดยโครงข่ายใยแก้วนำแสงเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการต่อยอดบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่บริการวงจรสื่อสารความเร็งสูง (Domestic Data Circuit) บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับองค์กร (Corporate Internet) บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ อีกทั้งยังเป็นการรองรับการเติบโตของบริการ 5G สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคต เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ของธุรกิจกลุ่มลูกค้าองค์กรของ AIS ให้เติบโตอย่างแข็งแรง