HomeOn Radarsยอดขายอสังหาตก ทำกำไรสุทธิ Q1/63 ‘พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค’ ฮวบ 88% YoY

ยอดขายอสังหาตก ทำกำไรสุทธิ Q1/63 ‘พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค’ ฮวบ 88% YoY

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) PF ได้รายงานผลดำเนินงาน Q1/2563 ระบุธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีรายได้จากการขาย 2,637.4 ล้านบาท ลดลง 1,745.7 ล้านบาท หรือ -30.8% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการขายบ้านพร้อมที่ดินลดลง 672.7 ล้านบาท (-27.5%) รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยลดลง 611.5 ล้านบาท (-41.8%) และรายได้จากการขายที่ดิน ลดลง 461.5 ล้านบาท (-96.6%)
ส่งผลให้กำไรขั้นต้นในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 811.6 ล้านบาท ลดลง 48% สรุปอัตรากำไรขั้นต้นที่ 30.8% จาก 35.6% ในปี 2562

และในส่วนของธุรกิจโรงแรม ได้รับผลกระทบจากการเข้าพักที่ลดลง จากการระบาดของโควิด-19 ทำให้มีรายได้อยู่ที่ 955.4 ล้านบาท ลดลง 306.8 ล้านบาท และกำไรขั้นต้นสรุปที่ 350.6 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 267.7 ล้านบาท หรือ -43.3%

รายได้จากค่าเช่าและบริการ 86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2 ล้านบาท หรือประมาณ 6.4%

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลงตามยอดขายที่ลดลง ประกอบกับมีการใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายภายในบริษัท ทำให้สรุปค่าใช้จ่ายลดลง 199.7 ล้านบาท หรือ 16.2% อยู่ที่ 1,033.1 ล้านบาท สรุปกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 77 ล้านบาท ลดลง 88% YoY