HomeOn Radarsไมเนอร์ฯเผยธุรกิจผ่านจุดวิกฤตที่สุดแล้ว

ไมเนอร์ฯเผยธุรกิจผ่านจุดวิกฤตที่สุดแล้ว

MINT รายงานสถานการณ์ 5 เดือนแรกปีนี้
ธุรกิจผ่านจุดวิกฤตสุดแล้ว พบสัญญาณบวกธุรกิจฟื้นตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายน และชัดเจนภายในสิ้นปีนี้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) MINT ได้รายงานสถานการณ์การดำเนินงานในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. 2563 ของธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจไมเนอร์ โฮเทลส์ กลุ่มธุรกิจไมเนอร์ ฟู้ด กลุ่มธุรกิจไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จากทิศทางที่หลายประเทศเริ่มมีการเปิดเมือง และกลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทำให้บริษัทเห็นสัญญาณยอดขายเริ่มฟื้นตัว

ภาพรวมความต้องการเพิ่มขึ้น ทั้งยอดเข้าพักโรงแรม และร้านอาหาร รวมถึงมีแนวทางการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนการท่องเที่ยวอื่นๆด้วย

โดยเดือนเมษายน เป็นเดือนที่ธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่ปลายเดือนพฤษภาคมหลายประเทศเริ่มมีการเปิดเมือง และกลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หลังจากสถานการณ์คลี่คลาย ทำให้บริษัทเห็นสัญญาณยอดขายเริ่มฟื้นตัว โดยโรงแรม และบริการการรับประทานอาหารภายในร้านอาหาร และร้านค้าไลฟ์สไตล์ของบริษัทบางแห่งเริ่มกลับมาเปิดให้บริการ โดยสามารถสรุปสถานการณ์ได้ดังนี้

1. กลุ่มไมเนอร์ โฮเทลส์
มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยและรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2563 ทำให้ธุรกิจบางส่วนในทวีปเอเชียและยุโรปของบริษัทกลับมาเปิดดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าแนวโน้มในเชิงบวกนี้จะมีต่อเนื่องไปในเดือนมิถุนายนและในเดือนกรกฎาคม จากการเปิดให้บริการโรงแรมเพิ่มเติมทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย รวมถึงประเทศไทย และในส่วนของโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรมแรมหลัก (Flagship) ของบริษัทในกรุงเทพฯ ได้ก็ได้กลับมาเปิดให้บริการในปลายเดือนพฤษภาคม รวมถึงโรงแรมในหัวหินกลับมาเปิดให้บริการในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ส่วนโรงแรมบางแห่งในจังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย พัทยาและขอนแก่นมีกำหนดกลับมาเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม

2. กลุ่มไมเนอร์ ฟู้ด
พบว่ายอดขายโดยรวมทุกสาขาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2563 จากยอดขายจากการนั่งทานในร้านเริ่มปรับตัวดีขึ้น หลังมีการอนุญาตให้ร้านอาหารและร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการนั่งทานในร้าน รวมทั้งกลุ่มธุรกิจไมเนอร์ ฟู้ด ยังได้รับผลบวกจากธุรกิจเดลิเวอรี่ และการซื้อกลับบ้านมีการเติบโตสูงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

3. กลุ่มไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
ได้มุ่งเน้นไปที่ช่องทางขายออนไลน์และการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือและน้ำยาทำความสะอาดอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นในภาวะปัจจุบัน อย่างไรก็ตามปัจจุบันกลุ่มธุรกิจดังกล่าวร้อยละ 98 ของจุดจำหน่ายสินค้าได้กลับมาเปิดให้บริการ มีการขยายตัวของยอดขายต่อร้านเดิมและยอดขายโดยรวมทุกสาขา โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2563

อย่างไรก็ตามในภาพรวมของทั้ง 3 กลุ่มคาดว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เริ่มคลี่คลาย และหลายประเทศเริ่มมีมาตรการผ่อนคลาย รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศที่จะออกมา จะทำให้ยอดขายของบริษัทฟื้นตัวและปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอย และบริษัทมีนโยบายเร่งด่วนในการจัดกิจกรรมทางการตลาด และโปรโมชั่นที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในแต่ละประเทศ และตามนโยบายของทางภาครัฐต่อไป