HomeOn RadarsIVL เดินหน้าขยายธุรกิจโรงงานรีไซเคิล PET ในบราซิล

IVL เดินหน้าขยายธุรกิจโรงงานรีไซเคิล PET ในบราซิล

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเข้าซื้อโรงงานรีไซเคิล PET ในประเทศบราซิล โดยบริษัท Indorama Ventures Polimeros S.A. บริษัทย่อยทางอ้อม ได้เข้าซื้อกิจการ AG Resinas Lda. ในสัดส่วน 100% โดยการเข้าซื้อดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563

บริษัท AG Resinas เป็นบริษัทรีไซเคิล PET ตั้งอยู่ที่เมือง Juiz de Fora ประเทศบราซิล ดำเนินกิจการแปรรูป PET ที่ใช้แล้ว ให้เป็นเกล็ดและเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) ด้วยกำลังผลิตรวมประมาณ 9,000 ตันต่อปี และโรงงานแห่งนี้อยู่ใกล้กับโรงงานจัดหาขวดพลาสติด PET ที่ใช้แล้วขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้เกิดข้อได้เปรียบในด้านการขนส่ง

โดยทางบริษัทระบุว่าการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ ถือเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนในระยะยาวของ IVL อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมธุรกิจ PET ในประเทศบราซิล รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างธุรกิจรีไซเคิลและขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต