HomeOn RadarsTPIPL ซื้อหุ้นคืนครบแล้ว

TPIPL ซื้อหุ้นคืนครบแล้ว

TPIPL จบโครงการซื้อหุ้นคืนแล้ว ได้ครบ 2% จำนวน 383.61 ล้านหุ้น จบโครงการเร็วกว่าที่คาด

นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการดำเนินการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินตามมติบอร์ดเมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา จำนวน 383,610,000 หุ้น คิดเป็น 2% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยตามกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 13 สิงหาคม 2563 นั้น

ทางบริษัทได้แจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ทำการซื้อหุ้นคืนครบจำนวน 383,610,000 หุ้น คิดเป็น 2% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทแล้ว