HomeOn Radarsการบินไทยเผยศาลล้มละลายกลางรับคำร้องฟื้นฟูกิจการแล้ว ตอนนี้เตรียมผู้ทำแผนและรอนัดไต่สวนครั้งต่อไป

การบินไทยเผยศาลล้มละลายกลางรับคำร้องฟื้นฟูกิจการแล้ว ตอนนี้เตรียมผู้ทำแผนและรอนัดไต่สวนครั้งต่อไป

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของการบินไทยไว้พิจารณาแล้ว โดยได้กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯในเรื่องการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ระบุว่าในวันนี้ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้พิจารณาแล้ว และทางบริษัทฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในหลายส่วน ดังนี้

  1. บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง
  2. บริษัทฯ ได้เสนอบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมกับ พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายบุญทักษ์ หวังเจริญ และนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ทำแผน โดยหากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนแล้ว ผู้ทำแผนที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาล จะมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ ต่อไป
  3. การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งมีกฏหมายรองรับและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ย้ำว่ายังสามารถประกอบธุรกิจได้ตามปกติ แม้จะอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางของการบินไทยในประเทศต่างๆ หรือขนส่งสินค้าไปรษณียภัณฑ์ ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับการฟื้นฟูองค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป