HomeOn RadarsNOBLE ขายโครงการได้มากขึ้น แต่ไม่มีรับรู้รายได้จากที่ดินรอพัฒนา ทำกำไรบริษัทลด 68.6%

NOBLE ขายโครงการได้มากขึ้น แต่ไม่มีรับรู้รายได้จากที่ดินรอพัฒนา ทำกำไรบริษัทลด 68.6%

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563 ประกาศกำไรสุทธิ 410.9 ล้านบาท ลดลง 68% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยรายได้รวมอยู่ที่ 2,168 ล้านบาท ลดลง 41.3% YoY สาเหตุหลักมาจากบริษัทไม่มีการรับรู้รายได้จากการขายที่ดินรอพัฒนา เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2562 ที่มีอยู่ 1,682.9 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ในไตรมาสนี้ บริษัทมีการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2,083.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% YoY

ส่วนต้นทุนการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1,228.7 ล้านบาท ลดลง 21.9% เนื่องจากไม่มีการขายที่ดินรอการพัฒนา