HomeOn Radarsนายกฯ ย้ำต้องฟื้นฟู THAI แต่ยังไม่มีการหารือการค้ำประกันเงินกู้

นายกฯ ย้ำต้องฟื้นฟู THAI แต่ยังไม่มีการหารือการค้ำประกันเงินกู้

นายกรัฐมนตรีย้ำต้องฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แต่ยังไม่มีการหารือการค้ำประกันเงินกู้

วันนี้ (12 พ.ค. 63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่า คณะรัฐมนตรียังไม่มีการหารือแผนฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแผนการฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่า จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายฉบับ ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เตรียมเสนอแผนฟื้นฟูสำหรับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่การพิจารณาของกระทรวงคมนาคม ซึ่งยังต้องพิจารณา ดำเนินการอีกหลายอย่างก่อนที่จะมีการเห็นชอบในหลักการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งแผนการฟื้นฟูใหม่จะต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ และอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร สหภาพแรงงาน ช่วยเหลือให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สามารถให้บริการต่อไปได้ เพื่อลดผลกระทบต่อการจ้างงาน รวมถึงลูกจ้างหลายหมื่นคน รวมทั้งวิสาหกิจอื่นๆ ก็มีแผนฟื้นฟูเช่นกัน

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ขณะนี้ยังไม่มีการหารือกันเรื่องการค้ำประกันเงินกู้เพื่อนำมาฟื้นฟู เพียงคำนึงถึงการดำเนินการที่จะต่อเนื่องต่อไป