HomeOn Radarsแบงก์ชาติย้ำซอฟต์โลนยังเหลือ กำชับแบงก์เร่งยื่นเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs และห้ามเก็บค่าธรรมเนียม

แบงก์ชาติย้ำซอฟต์โลนยังเหลือ กำชับแบงก์เร่งยื่นเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs และห้ามเก็บค่าธรรมเนียม

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน แบงก์ชาติ เปิดเผยว่า สินเชื่อซอฟต์โลนของแบงก์ชาติ วงเงินรวม 5 แสนล้านบาท ที่เปิดรับคำขอมา 2 สัปดาห์แล้ว มีการใช้วงเงินไปแล้วทั้งสิ้น 36,000 ล้านบาท ครอบคลุมลูกหนี้ 22,000 ราย มูลค่าสินเชื่อเฉลี่ยต่อรายอยู่ที่ 1.6 ล้านบาท กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ

โดย 74% เป็น SMEs ที่อยู่ในต่างจังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล) และเป็น SMEs ขนาดเล็ก

ทั้งนี้ สถาบันการเงินที่ตอบสนองต่อนโยบาย และยื่นคำขอเข้ามามากที่สุด คือ ธ.กรุงเทพ ธ.ก.ส. ธ.กรุงไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์ ขณะที่มีสถาบันการเงินอีกหลายแห่งที่ยังส่งคำขอเข้ามาไม่มากหรือยังไม่ได้ยื่นคำขอเลย

แบงก์ชาติไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้กำชับและติดตามให้สถาบันการเงินเร่งช่วยเหลือลูกค้า

อย่างไรก็ดี การยื่นคำขอสินเชื่อซอฟต์โลนในช่วงที่ผ่านมายังมีไม่มากนั้น ส่วนหนึ่งเพราะมีวันหยุดหลายวันและหลายสถาบันการเงินใช้เวลามากกว่าที่คาดในเรื่องการจดจำนองหลักประกัน ทั้งนี้ แบงก์ชาติได้ให้สถาบันการเงินเร่งดำเนินการ เพื่อให้สามารถส่งต่อสินเชื่อไปถึงลูกหนี้ SMEs ได้เร็วที่สุด

แบงก์ชาติขอย้ำว่าซอฟต์โลนแบงก์ชาติ ยังมีวงเงินเหลือเพียงพอ พร้อมให้สถาบันการเงินนำไปปล่อยกู้ต่อให้กับ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และขอให้สถาบันการเงินสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติงานที่สาขาให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ซอฟต์โลน เช่น ห้ามคิดค่าธรรมเนียม ห้ามกำหนดเงื่อนไขการขายประกันต่าง ๆ เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อ และหากพบว่า SMEs นั้นขาดคุณสมบัติในการขอซอฟต์โลนให้พิจารณาช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ ตามแนวทางของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง

สำหรับ SMEs ที่ต้องการขอสินเชื่อซอฟต์โลนแบงก์ชาติ สามารถติดต่อสถาบันการเงินที่ท่านเป็นลูกค้า หากพบว่ามีปัญหาในการขอสินเชื่อดังกล่าว สามารถติดต่อ call center ของสถาบันการเงินนั้น ๆ หรือศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของแบงก์ชาติ (ศคง.) โทร. 1213