วันนี้ (5 พ.ค. 63) นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องแจ้งปิดการดำเนินงานชั่วคราวของบริษัทย่อย

โดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท คือ บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“KCEI”) จะปิดการดำเนินงานชั่วคราว ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลต่อภาวะตลาดในปัจจุบัน และทำให้ความต้องการซื้อของลูกค้าในตลาดยานยนต์ลดลงทั่วโลก

สืบเนื่องจากมาตรการปิดประเทศ (Lock down) ในหลายประเทศที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่ ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเริ่มทยอยปรับการผลิตในโรงงานทุกแห่ง

ในการนี้ บริษัทได้ตัดสินใจปิดบริษัท KCEI เป็นการชั่วคราว และย้ายการดำเนินงานของ KCEI ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ไปยังโรงงานใหม่ของ KCE ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซึ่งจะช่วยให้ KCE ลาดกระบังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระดับที่สูงขึ้น และยังจะได้รับประโยชน์จากต้นทุนคงที่ที่ลดลงด้วย

มาตรการที่บริษัทดำเนินการนี้ จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทให้มีน้อยที่สุดจากสถานการณ์โควิด-19

การปิดการดำเนินงานชั่วคราวของ KCEI จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะอยู่ในความควบคุม และตลาดยานยนต์ได้ฟื้นตัวและกลับมาสู่สภาวะปกติแล้ว

ทั้งนี้ พนักงานทั้งหมดของ KCEI จะถูกโอนย้ายเข้ามาทำงานที่สำนักงานโรงงานของ KCE ที่ลาดกระบัง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการตามปกติ

ท่ามกลางสถานการณ์การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ บริษัทยังมีความมั่นใจต่อศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ด้วยสถานะทางการเงินที่มั่นคงและหลักการที่ชัดเจน