HomeOn Radarsอุปสงค์น้ำมันลด ราคาตลาดโลกรูดหนัก ดึงกำไรสุทธิ PTTEP -30%

อุปสงค์น้ำมันลด ราคาตลาดโลกรูดหนัก ดึงกำไรสุทธิ PTTEP -30%

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แจงผลดำเนินงานงวด Q1/2563 มีกำไรสุทธิ 8,612.48 ล้านบาท ปรับลดลง 28% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และลดลง 30% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (Q1/2562)

โดยหลักๆ มาจากปริมาณการขายที่ลดลงและราคาขายที่ปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก รวมถึงการรับรู้รายจ่ายทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนตามค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ระหว่างไตรมาส

อย่างไรก็ดี บริษัทสามารถรักษาระดับต้นทุนต่อหน่วยได้ที่ระดับ 31 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ และมีกำไรจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันที่บริษัทได้เข้าทำสัญญาล่วงหน้า ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในสามเดือนแรกของปี จำนวนรวม 981 ล้านดอลลาร์ สรอ. และสามารถรักษาอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA Margin) ในระดับ 72%

ในส่วนของของสถานะการเงิน บริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นรวม 3,248 ดอลลาร์ สรอ.

และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำที่ 0.29 เท่า สะท้อนให้เห็นการมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และสถานะการเงินที่มั่นคง

ซึ่งจากการทบทวนประจำปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agencies) ในช่วงที่ผ่านมา ได้ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือ ปตท.สผ. ไว้ที่ระดับเดียวกันกับประเทศไทย

โดยราคาน้ำมันในไตรมาส 1 ปี 2563

ราคาน้ำมันดิบดูไบ เฉลี่ยอยู่ที่ 50.4 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากช่วงไตรมาส 4/2562 ที่ 62.0 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล ซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้ประเทศส่วนใหญ่ออกมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรค โดยการปิดประเทศ จำกัดการเดินทาง รวมทั้งลดกิจกรรมการชุมนุมของผู้คน ส่งผลต่ออุปสงค์น้ำมันลดลง

ส่วนในด้านอุปทาน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อราคาน้ำมัน ทางกลุ่ม OPEC+ ได้จัดประชุมขึ้น โดยเสนอให้สมาชิกปรับลดการผลิต แต่ผลประชุมไม่เป็นไปตามคาด ในขณะที่ปริมาณการผลิตในสหรัฐอเมริกา ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ยังมีปริมาณน้ำมันคงคลังเพิ่มขึ้นอีกด้วย ทำให้ราคาน้ำมันดิบดูไบ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 ลดลงมาอยู่ที่ 23.4 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล

ทั้งนี้ บริษัทประเมินผลกระทบในปี 2563 ว่าขั้นต้นมีโอกาสที่จะต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เดิมประมาณ 7% เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้พลังงานโดยรวมคาดการณ์จะลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ทำสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันไว้ส่วนหนึ่งแล้ว สำหรับด้านต้นทุน บรัษัทมีโครงสร้างต้นทุนในระดับต่ำ ด้วยความสำเร็จในการลดต้นทุนต่อหน่วยกว่า 30% ในช่วงวิกฤตราคาน้ำมัน 4-5 ปีที่ผ่านมา

ประกอบกับสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีสภาพคล่อง ปตท.สผ.จึงมีความพร้อมในการรองรับความผันผวนของราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ไม่ต่ำกว่า 2 ปี