ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รายงานผลดำเนินงานงวด Q1/2563 กำไรสุทธิ 7,670.51 ล้านบาท ลดลง 15% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน(ปี 2562) กำไรต่อหุ้น 4.02 บาท

โดยระบุในไตรมาส 1/2563 ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อย มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 15.3% จาก Q4/2562 จากการเติบโตของสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ และการเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยให้สินเชื่อ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 2.52%

ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง 22.4% ส่วนใหญ่ลดลงจากรายได้ค่าธรรมเนียมจากการอำนวยสินเชื่อ

สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลง 28.8%

โดย ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2563 เงินให้สินเชื่อจำนวน 2.12 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7% จากสิ้นปี 2562 จากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ และสินเชื่อกิจการต่างประเทศ

ขณะที่เงินสำรองของธนาคารยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 203.9% ของเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต

ทั้งนี้ธนาคารระบุ ยังคงรักษาเงินกองทุนและสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง โดย ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563 มีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ 84.2%