HomeOn Radars'3 สำนัก' ที่จัดอันดับท็อป 20 เศรษฐีไทย

‘3 สำนัก’ ที่จัดอันดับท็อป 20 เศรษฐีไทย

หลังวานนี้ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ออกแถลงการณ์ว่า ภายในสัปดาห์หน้าจะออกจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย 20 คนมาร่วมมือหาทางแก้วิกฤต ซึ่งรายละเอียดของจดหมายเปิดผนึกนั้น ยังไม่มีใครทราบว่าจะขอความร่วมมือกันด้านใดบ้าง ซึ่งหลายคนก็คาดการณ์ว่า แล้ว 20 คนที่นายกฯ จะเลือกนั้นเป็นใครกันบ้าง เรามีสรุปมาให้จาก 3 สำนัก ที่มีการจัดอันดับมูลค่าสินทรัพย์ของบุคคลที่มีฐานะอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

นิตยสาร Forbes จัดมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2563 

เป็นการวัดมูลค่าทรัพย์สินครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนต้นเดือน เม.ย. 2562 ส่งผลให้ทรัพย์สินรวมของ 50 อภิมหาเศรษฐีไทยประจำปี 2563 มีมูลค่าทรัพย์สินรวมที่ 1.32 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงเป็นจำนวน 18% หรือ 2.8 หมื่นล้านเหรียญ  

รายชื่อในทำเนียบนี้ จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลการถือหุ้นและการเงินที่ได้รับจากตระกูลและบุคคลต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์และนักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแล ทำเนียบนี้ต่างจากทำเนียบมหาเศรษฐีพันล้านอื่นๆ ตรงที่นับรวมทรัพย์สินของตระกูลด้วย ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกันในเครือญาติตระกูลใหญ่ที่มีสมาชิกหลายรุ่น ที่คำนวณทรัพย์สินของบริษัทมหาชนโดยอิงกับราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 13 มี.ค. 2563 ส่วนทรัพย์สินของบริษัทเอกชนจะประเมินมูลค่าโดยเทียบกับบริษัทอื่นที่คล้ายกันซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

การคำนวณทรัพย์สินจากเหรียญสหรัฐฯ มาเป็นสกุลเงินไทย ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 32.663 บาทต่อเหรียญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

การเงินการธนาคารจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย ปี 2562

วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนธันวาคม 2562 ได้จัดอันดับ 500 เศรษฐีหุ้นไทยประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 26 แล้ว โดยร่วมกับอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยเป็นวัดจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศที่ถือหุ้นสัดส่วน 0.5% ขึ้นไป ตามการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดก่อนวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีเศรษฐีหุ้น 10 อันดับแรกดังนี้

StockRadars จัดมูลค่าพอร์ตผู้ถือหุ้นสูงสุดทุกวัน

ปกติทางแอปพลิเคชั่นจะมีการอัพเดทมูลค่าพอร์ตของผู้ถือหุ้นสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์ตามการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในแต่ละวัน เรียกว่า “Top Shareholders” ซึ่งพอร์ตของผู้ถือหุ้น 20 อันดับแรก ที่มีมูลค่ามากสุด ณ วันที่ 17 เม.ย. ได้แก่

อ้างอิง

https://forbesthailand.com/forbes-lists/thailand-richest

https://www.moneyandbanking.co.th/article/cover-story-mb452