HomeRadars Reporterการบินไทยแจงประเด็นข่าวลือ เจ้าสัวเจริญจะเข้าซื้อกิจการ

การบินไทยแจงประเด็นข่าวลือ เจ้าสัวเจริญจะเข้าซื้อกิจการ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นข่าวตามที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 2563 คอลัมน์ ออฟเรคคอร์ด: ‘THAI’ ซิลลิ่ง 4 วันติด มีใจความลักษณะข่าวลือดังนี้

1. เรื่องแผนฟื้นฟูใกล้เสร็จ

2. การเพิ่มทุนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินเพิ่มทุนเฉียดแสนล้านพ่วงด้วยเงินกู้ เจ้าสัวใหญ่เบียร์ช้างจะเข้าซื้อสินทรัพย์ และกลุ่มทุนอสังหาริมทรัพย์มาไล่ราคาขอซื้อหุ้น

3. กระทรวงการคลังลดความเป็นเจ้าของและรับว่าพร้อมขายสินทรัพย์ เพราะบริษัทขาดเงินสด และมีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนและหนี้ที่ต้องชำระอีก 7,000 ล้านบาท ในขณะเงินสดในมือ ณ สิ้นปี 2562 มีเพียง 20,000 ล้านบาท

โดยการบินไทย ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างทำแผนฟื้นฟู เพื่อนำเสนอหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และบริษัทยังไม่ได้มีการหารือกับ Strategic Partner รายใดเป็นการเฉพาะ