HomeRadars Reporterอิมแพ็ค เมืองทองธานี ขยายเวลาปิดชั่วคราว ถึง 30 เม.ย. นี้

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ขยายเวลาปิดชั่วคราว ถึง 30 เม.ย. นี้

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ขยายเวลาปิดชั่วคราว ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี จากเดิม 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 เป็น 1-30 เมษายน 2563

วานนี้ (31 มี.ค. 63) คุณวันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม อาร์ ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนนอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการแจ้งขยายเวลาปิดบริการชั่วคราว ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมแอมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้การบริหารของกองทรัสต์ฯ

เนื่องจากคำสั่งจังหวัดนนทบุรี วันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6) ได้ปรับปรุงคำสั่งการปิดสถานที่ชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยขยายเวลาปิดสถานที่ชั่วคราวจากเดิม 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 เป็น 1 เมษายน – 30 เมษายน 2563 ยกเว้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)