HomeOn RadarsMcKinsey ชี้ไวรัสโควิด-19 กระทบ GDP ของสหรัฐอเมริกา มากที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2

McKinsey ชี้ไวรัสโควิด-19 กระทบ GDP ของสหรัฐอเมริกา มากที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2

ด้วยภาพรวมเศรษฐกิจโลกตอนนี้ ถือว่าได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างมาก ทำให้ทาง แมคคินซีย์ (McKinsey & Company) บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารชั้นนำของโลก ได้เปิดเอกสารแสดงงานวิจัย คาดการณ์ผลกระทบ รวมถึงระยะฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เอาไว้หลายประเด็นทีเดียวครับ

  1. เชื้อไวรัสโควิด-19 กระทบ GDP ปี 2020 ของสหรัฐอเมริกา มากที่สุดในรอบ 120 ปี รองจากสงครามโลกครั้งที่ 2
  2. GDP จีนจะกลับมายืนเหมือนก่อนวิกฤตได้ ประมาณช่วง Q2/2021
  3. GDP ปี 2020 ของทั้งโลกมีโอกาส -4.7% โดยคาดการณ์ GDP สหรัฐอเมริกาไว้ที่ -8.4% ส่วนจีนที่ -2.7% และยุโรป -9.7%
  4. จากการสำรวจข้อมูลบริษัททั่วโลก 3,000 แห่ง ที่มีมูลค่ามากที่สุดในปี 2019 พบว่า “หุ้นทุกกลุ่ม” มีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลง หลังเจอวิกฤตโควิด-19
  5. อุตสาหกรรมที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนานที่สุด คือ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องบินพาณิชย์ (Commercial Aerospace) ซึ่งคาดว่าจะฟื้นกลับเป็นปกติได้ประมาณช่วง Q3/Q4 ปี 2021
  6. และอุตสาหกรรมที่จะฟื้นตัวเร็วที่สุด คือ กลุ่มสินค้าแฟชั่น/Luxury คาดว่าจะฟื้นกลับเป็นปกติได้ประมาณช่วง Q2/Q3 ปี 2020
  7. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะฟื้นตัวได้ประมาณช่วง Q1/Q2 ปี 2021
  8. ราคาหุ้นกลุ่มที่จะโดนกระทบมากที่สุด คือกลุ่มน้ำมันและก๊าซ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ -48% และจะฟื้นตัวได้ประมาณช่วง Q3/2020
  9. หุ้นกลุ่มยานยนต์ (Automotive) จะฟื้นตัวประมาณช่วง Q3/2020
  10. และหุ้นกลุ่มประกันภัย จะฟื้นตัวประมาณช่วง Q4/2020

อย่างไรก็ดี นี่เป็นเพียงการคาดการณ์ คงไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าทุกอย่างจะกลับเป็นปกติเมื่อไหร่ หลังจากนี้คงอยู่ที่เราร่วมมือกัน ก้าวผ่านวิกฤตครั้งใหญ่ครั้งนี้ ไปด้วยกันครับ

Reference: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/risk/our%20insights/covid%2019%20implications%20for%20business/covid%2019%20march%2025/covid-19-facts-and-insights-march-25-v3.ashx