HomeOn Radarsสรุปสถิติ NVDR ขายสะสมสุทธิมากขนาดไหน?

สรุปสถิติ NVDR ขายสะสมสุทธิมากขนาดไหน?

จากสถิติการซื้อขายในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จะพบว่ากลุ่มนักลงทุนต่างประเทศมีการขายสะสมไปมากกว่า 77,000 ล้านบาท

เป็นการขายสะสมที่มากที่สุด ถ้าเทียบกับนักลงทุนกลุ่มอื่นๆ

ซึ่งถ้าดูหุ้น 10 อันดับแรกที่ NVDR มีการขายสุทธิมากที่สุด จะเป็นดังต่อไปนี้ครับ

1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
NVDR ขายสุทธิ 2,608.54 ล้านบาท
ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง -32.95%

2. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
NVDR ขายสุทธิ 1,186.23 ล้านบาท
ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง -14.81%

3. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
NVDR ขายสุทธิ 957.42 ล้านบาท
ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง -17.13%

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
NVDR ขายสุทธิ 883.00 ล้านบาท
ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง -36.59%

5. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
NVDR ขายสุทธิ 622.93 ล้านบาท
ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง -25.00%

6. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
NVDR ขายสุทธิ 581.48 ล้านบาท
ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง -40.45%

7. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
NVDR ขายสุทธิ 470.61 ล้านบาท
ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง -46.01%

8. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
NVDR ขายสุทธิ 398.57 ล้านบาท
ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง -12.71%

9. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
NVDR ขายสุทธิ 386.49 ล้านบาท
ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง -49.40%

10. บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
NVDR ขายสุทธิ 347.49 ล้านบาท
ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง -22.66%

หลังจากนี้คงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีการซื้อพลิกกลับมาไหม เพราะเท่าที่เห็นตอนนี้ ต่างชาติขายสุทธิติดต่อกันมา 12 วันแล้ว (ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 20 มี.ค. 2563)