ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กระทบภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดทุนเป็นอย่างมาก

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้ออกนัดหมาย แถลงข่าวด่วนเรื่อง”มาตรการรองรับสถานการณ์โควิด-19″ ในวันนี้ (22 มี.ค.63) เวลา 15.00 -16.30 น. ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต.

โดยผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง, นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย, นายวศินวณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here