HomeRadars ReporterAIS ยืนยันพบพนง. 1 รายติดโควิด-19 สั่งปิดเอไอเอส ทาวเวอร์ 1 ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ

AIS ยืนยันพบพนง. 1 รายติดโควิด-19 สั่งปิดเอไอเอส ทาวเวอร์ 1 ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ

วันนี้ (21 มี.ค. 2563) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้มี ‘ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับเชื้อ COVID-19’

ระบุว่า บริษัทฯ มีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ มีพนักงาน 1 ราย ซึ่งเป็นพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์ 1 ชั้น 19 ได้รับการตรวจและยืนยันจากทางแพทย์ เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 20 มี.ค. 2563 ว่าติดเชื้อโควิด-19

โดยพนักงานคนดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทันที โดยบริษัทฯ ได้ปิดพื้นที่อาคารเอไอเอสทาวเวอร์ 1 เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ Deep-cleaning ในพื้นที่ดังกล่าวและบริเวณโดยรอบ ด้วยมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งได้แจ้งให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในชั้น 19 กักตัวเองอยู่กับบ้าน และเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม ถึง 3 เมษายน2563 และให้รายงานอาการของตนเองให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน โดยหากมีอาการที่ต้องสงสัยให้รีบเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาลที่บริษัทฯติดต่อไว้ให้ หรือแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ณ โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานทันที

เอไอเอส ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ยังสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามปกติ จากการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่จะให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานจากบ้านหรือ Work from Home รวมถึงมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 ที่เข้มงวดตามแนวทางป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบและขอให้ความมั่นใจว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดกับการมอบบริการคุณภาพอย่างต่อเนื่องแก่ลูกค้า และความปลอดภัยของพนักงาน และใคร่ขอความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคมจากข่าวสารที่คลาดเคลื่อน