HomeOn RadarsBGRIM ลงทุนอ่างทอง พาวเวอร์ 70% มูลค่า 2,520 ล้านบาท

BGRIM ลงทุนอ่างทอง พาวเวอร์ 70% มูลค่า 2,520 ล้านบาท

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งผู้ถือหุ้นว่าบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 2 จำกัด ได้เข้าลงทุนถือหุ้น 70% ของบริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด เป็นที่เรียบร้อย โดยมีมูลค่ารวม 2,520 ล้านบาท

ซึ่ง บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ที่จังหวัดอ่างทอง มีกำลังการผลิต 123 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 90 เมกะวัตต์ เป็นเวลา 25 ปี