HomeOn RadarsSCC แจงพนักงานของคู่ธุรกิจติดเชื้อโคโรนา 1 คน

SCC แจงพนักงานของคู่ธุรกิจติดเชื้อโคโรนา 1 คน

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ชี้แจงเรื่องบริษัทย่อย ที่อยู่ในนิคม อาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง ได้รับแจ้งจากบริษัทคู่ธุรกิจ ซึ่งประกอบธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมว่า มีพนักงาน 1 คนติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยยังไม่ทราบสาเหตุ สถานที่ และวันที่ในการติดเชื้อ 

ซึ่งหลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว ทาง MOC ได้เร่งตรวจสอบ และพบว่าพนักงานของคู่ธุรกิจรายนี้ ได้เข้ามาในห้องอบรมชั่วคราวของ MOC เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563 โดยได้ผ่านการคัดกรองตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขก่อนแล้ว

โดยทันทีที่ทราบเหตุการณ์ MOC ได้ติดตามตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และยังไม่พบพนักงานของบริษัท หรือพนักงานของคู่ธุรกิจอื่นที่แสดงอาการเข้าข่ายติดเชื้อได้

และได้ทำการทำความสะอาดฆ่าเชื้อและปิดพื้นที่ รวมทั้งให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องในวันดังกล่าว หยุดพักเพื่อสังเกตุอาการเป็นเวลา 14 วัน