HomeOn Radarsเตรียมเสนอ ครม.เศรษฐกิจ ช่วยเหลือธุรกิจสายการบิน

เตรียมเสนอ ครม.เศรษฐกิจ ช่วยเหลือธุรกิจสายการบิน

วานนี้ (4 มี.ค. 63) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุถึงการหารือ 7 สายการบิน ได้แก่ แอร์เอเชีย, แอร์เอเชียเอ็กซ์, บางกอกแอร์เวย์ส, นกแอร์,นกสกู๊ต, ไทยไลอ้อนแอร์, ไทยเวียตเจ็ต ในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่กระทบธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งสายการบินได้ทำการยื่นเรื่องข้อเสนอขอความช่วยเหลือจากผลกระทบดังกล่าว 

โดยเสนอถึง 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. กรมท่าอากาศยาน (ทย.)
2. บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.)
3. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)
4. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) 
เพื่อทำการยกเว้นและขอลดค่าธรรมเนียมด้านต่างๆ เช่น การขึ้นลงทางอากาศ, การใช้สะพานเทียบ, ที่เก็บเครื่องบิน, ค่าเช่าพื้นที่สนามบิน เป็นต้น 

เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารทั้งในและต่างประเทศลดลงเป็นอย่างมาก แม้จะปรับลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ และจัดโปรโมชั่นร่วมด้วยแล้ว จำนวนผู้โดยสารก็ยังลดลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ได้มอบหมายให้ นายพีระพล สุภถาวรเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประสานกับสายการบินและหน่วยงานสำคัญ เพื่อให้ได้ข้อสรุปและทำการรายงานต่อที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ รับทราบในวันที่ 6 มี.ค. นี้

เพิ่มเติม :: ข้อมูลการบินของหุ้นสายการบินในปี 2562 เป็นดังต่อไปนี้

#StockRadars #ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย #StockRadarsNews

Website: https://www.stockradars.news
Application: https://www.stockradars.co/getradars
LINE: @StockRadars https://line.me/R/ti/p/%40stockradars
Telegram: https://t.me/StockRadars