HomeOn RadarsKBANK ประกาศขายหุ้นทั้งหมดที่ลงทุนอยู่ใน บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (AJT)

KBANK ประกาศขายหุ้นทั้งหมดที่ลงทุนอยู่ใน บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (AJT)

วานก่อน (28 ก.พ. 2563) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศถึงการได้เข้าตกลงขายหุ้น บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (AJT) ทั้งหมดที่ถืออยู่ (5%) ให้กับ บริษัท Ajinomoto Co., Inc. (AJICO) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

มูลค่ารวม 5,972 ล้านบาท และคาดว่าจะชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ภายในเดือน มีนาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2563