จำได้ไหม ในวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา ตลาดหุ้นรูดหนักถึง 45 จุด แต่มีหุ้น Blue chip อยู่ตัวหนึ่งที่ยืนบวกสวนตลาดและหุ้นขนาดใหญ่ตัวอื่น นั่นคือ BAM นั่นเอง เราลองมาทบทวนธุรกิจของบริษัทฯกันไหม

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขาย

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 ตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) (BBC)


ปี 2542 ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบกิจการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์


ปี 2545 ได้จดทะเบียนเพิ่มขอบเขตในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินอื่น และรับฝากดูแลบริหารจัดการเก็บรักษาทรัพย์สิน เอกสารการโอนทรัพย์ หรือเอกสารอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งยังได้มีการรับซื้อ/รับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ (NPL) จากสถาบันการเงินอื่น เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง


ปี 2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (AMC) โอนขายสินทรัพย์หลัก ได้แก่ เงินลงทุนในลูกหนี้ ทรัพย์รอการขาย และเงินลงทุนใน หลักทรัพย์ทั้งหมด ให้แก่ BAM


ตั้งแต่ ธ.ค. 2558 เป็นต้นมา BAM ก็ได้จดทะเบียนแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ


และ 16 ธ.ค. 2562 ได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย IPO ที่ราคา 17.50 บาท

โดยมีตัวเลขทางการเงิน 2 ปีย้อนหลัง ดังต่อไปนี้

(2560/2561)

รายได้จากดอกเบี้ย 2,028/1,976 ล้านบาท

กำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 3,509/4,438 ล้านบาท

กำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย 1,741/3,106 ล้านบาท

กำไรเบ็ดเสร็จรวม 4,498/5,190 ล้านบาท

ซึ่งในวันนี้ (6 ก.พ. 63) ราคาปิดที่ 28.50 บาท มีค่าราคาต่อกำไรต่อหุ้น(P/E) อยู่ที่ 13.60 เท่า

จะเห็นว่าราคาหุ้นยืนจากราคา IPO กว่า 60% อาจจะด้วย BAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และด้วยสถานะการเป็นรัฐวิสาหกิจด้วย ซึ่งถ้าเทียบกับหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ก็คือ JMT และ CHAYO นั่นเอง

#StockRadars #ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย #StockRadarsNews

เพิ่มเติมที่

Website: https://www.stockradars.news

Application: https://www.stockradars.co/getradars

LINE: @StockRadars https://line.me/R/ti/p/%40stockradars

Telegram: https://t.me/StockRadars

Blockdit: https://www.blockdit.com/pages/5d257b0fc100164e481ae23c