HomeUncategorizedจุดเริ่มต้นของ BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย

จุดเริ่มต้นของ BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย

จำได้ไหม ในวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา ตลาดหุ้นรูดหนักถึง 45 จุด แต่มีหุ้น Blue chip อยู่ตัวหนึ่งที่ยืนบวกสวนตลาดและหุ้นขนาดใหญ่ตัวอื่น นั่นคือ BAM นั่นเอง เราลองมาทบทวนธุรกิจของบริษัทฯกันไหม

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขาย

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 ตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) (BBC)


ปี 2542 ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบกิจการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์


ปี 2545 ได้จดทะเบียนเพิ่มขอบเขตในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินอื่น และรับฝากดูแลบริหารจัดการเก็บรักษาทรัพย์สิน เอกสารการโอนทรัพย์ หรือเอกสารอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งยังได้มีการรับซื้อ/รับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ (NPL) จากสถาบันการเงินอื่น เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง


ปี 2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (AMC) โอนขายสินทรัพย์หลัก ได้แก่ เงินลงทุนในลูกหนี้ ทรัพย์รอการขาย และเงินลงทุนใน หลักทรัพย์ทั้งหมด ให้แก่ BAM


ตั้งแต่ ธ.ค. 2558 เป็นต้นมา BAM ก็ได้จดทะเบียนแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ


และ 16 ธ.ค. 2562 ได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย IPO ที่ราคา 17.50 บาท

โดยมีตัวเลขทางการเงิน 2 ปีย้อนหลัง ดังต่อไปนี้

(2560/2561)

รายได้จากดอกเบี้ย 2,028/1,976 ล้านบาท

กำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 3,509/4,438 ล้านบาท

กำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย 1,741/3,106 ล้านบาท

กำไรเบ็ดเสร็จรวม 4,498/5,190 ล้านบาท

ซึ่งในวันนี้ (6 ก.พ. 63) ราคาปิดที่ 28.50 บาท มีค่าราคาต่อกำไรต่อหุ้น(P/E) อยู่ที่ 13.60 เท่า

จะเห็นว่าราคาหุ้นยืนจากราคา IPO กว่า 60% อาจจะด้วย BAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และด้วยสถานะการเป็นรัฐวิสาหกิจด้วย ซึ่งถ้าเทียบกับหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ก็คือ JMT และ CHAYO นั่นเอง

#StockRadars #ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย #StockRadarsNews

เพิ่มเติมที่

Website: https://www.stockradars.news

Application: https://www.stockradars.co/getradars

LINE: @StockRadars https://line.me/R/ti/p/%40stockradars

Telegram: https://t.me/StockRadars

Blockdit: https://www.blockdit.com/pages/5d257b0fc100164e481ae23c