HomeOn RadarsEU เล็งกลับมาคุยการค้าเสรีกับไทย

EU เล็งกลับมาคุยการค้าเสรีกับไทย

สหภาพยุโรป (EU) เตรียมจะกลับมาเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับไทยอีกครั้ง โดยมองว่าสถานการณ์ทางการเมืองของไทยมีพัฒนาการ หลังจัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา 

แถลงการณ์จากคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรประบุว่า EU กำลังเตรียมการสำหรับลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ (Partnership and Cooperation Agreement – PCA) ร่วมกับไทยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะรื้อฟื้นการเจรจา FTA โดยมองว่าถึงเวลาแล้วที่ EU จะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งด้านสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐาน และประชาธิปไตยแบบพหุนิยม

ก่อนหน้านี้ EU ประกาศฟื้นความสัมพันธ์ทางการเมืองกับไทยเมื่อปี 2017 

สำหรับความสัมพันธ์ทางการค้ากับไทยนั้น การค้าระหว่างไทยและ EU มีมูลค่าทั้งหมดประมาณ 3.8 หมื่นล้านยูโร หรือ 1.2 ล้านล้านบาท เมื่อปี 2018 

EU เป็นตลาดส่งออกใหญ่สุดอันดับ 3 ของไทย โดยปัจจุบัน ไทยส่งออกสินค้าและบริการไปยัง EU ประมาณ 2.29 หมื่นล้านยูโร หรือ 7.66 แสนล้านบาท โดยสินค้าส่งออกหลักคือเครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง