HomeRadars ReporterAfternoon Report 2019-10-07

Afternoon Report 2019-10-07

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 5.78 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,614.97 จุด เพิ่มขึ้น 9.01 จุด หรือ +0.56% มูลค่าการซื้อขาย 20,126.20 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

BANPU ปิดที่ 12.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.70 บาท (+5.83%)
GPSC ปิดที่ 73.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท (+4.61%)
PTT ปิดที่ 46.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.55%)
ADVANC ปิดที่ 224.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
SCC ปิดที่ 398.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK ปิดที่ 151.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท (+2.02%)
S5013P1912D ปิดที่ 0.97 บาท ลดลง 0.10 บาท (-9.35%)
CPF ปิดที่ 26.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+1.94%)