HomeOn Radarsหุ้นจีนครองมาร์เก็ตแคป 10% ของโลก

หุ้นจีนครองมาร์เก็ตแคป 10% ของโลก

ตลอดเส้นทางการเติบโต 70 ปีของจีน ไม่เพียงแค่จีนจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลกเท่านั้น หุ้นจีนเองก็เติบโตมาพร้อมๆ กับการขยายตัวของเอกชน

จากข้อมูลล่าสุด บริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นมีจำนวนกว่า 3,000 แห่ง คิดเป็นสัดส่วน 10% ของมาร์เก็ตแคปทั่วโลก

สำหรับอนาคตในอีก 70 ปีของจีนคาดว่าจะมีความท้าทายอีกหลายอย่างรออยู่ ซึ่งแตกต่างจากช่วง 70 ปีแรกอย่างแน่นอน ทั้งความท้าทายระยะสั้นอย่างสงครามการค้ากับสหรัฐ การขยายตัวของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และความท้าทายระยะยาวอย่างเรื่องสังคมสูงวัย

แต่หลายฝ่ายมองว่าการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของจีน น่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของประเทศ โดยนักเศรษฐศาสตร์บางรายคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนจะแซงหน้าสหรัฐภายในปี 2030

เทียบมาร์เก็ตแคปบริษัทจดทะเบียน (% ของ GDP)

2003200720102018
โลก 85.14113.8088.4392.97
สหรัฐ124.50137.85115.28148.51
สหภาพยุโรป (อียู) 66.1986.2057.8954.55
จีน 30.89 126.15 66.16 46.47
ญี่ปุ่น66.4295.9167.15106.55
อินเดีย45.92149.5097.3876.42
สิงคโปร์ 152.08297.98269.89188.72
ไทย78.1574.9781.4299.15

ที่มา: World Bank