HomeRadars ReporterAfternoon Report 2019-08-23

Afternoon Report 2019-08-23

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.04 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,642.75 จุด เพิ่มขึ้น 9.19 จุด หรือ +0.56% มูลค่าการซื้อขาย 25,499.84ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรกคือ

INTUCH ปิดที่ 64.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+1.19%)
STEC ปิดที่ 19.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.80 บาท (+4.37%)
GULF ปิดที่ 137.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.37%)
BEM ปิดที่ 11.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท (+1.80%)
CPALL ปิดที่ 86.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+0.88%)
ADVANC ปิดที่ 232.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+0.87%)
RATCH ปิดที่ 72.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท (+3.97%)
BDMS ปิดที่ 23.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.60 บาท (+2.60%)