HomeUncategorizedสรุปกำไร(ขาดทุน)สุทธิ หุ้นสายการบิน งวดไตรมาส 2 ปี 2562

สรุปกำไร(ขาดทุน)สุทธิ หุ้นสายการบิน งวดไตรมาส 2 ปี 2562

1. บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หุ้น AAV ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดเพียงแห่งเดียว สำหรับบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการสายการบินราคาประหยัด โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ (Scheduled Passenger Services) และการให้บริการเสริม (Ancillary Services)

ผลดำเนินงานงวด Q2/62

กำไรสุทธิ: -482.48 ลบ.

กำไรสุทธิต่อหุ้น: -0.0995 บาท

2. บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หุ้น NOK ทำธุรกิจสายการบิน มีจุดหมายปลายทางครอบคลุมเส้นทางบินภายในประเทศมากที่สุด โดยในปี 2557 ได้ร่วมทุนกับสายการบินสกู๊ต โดยจัดตั้งสายการบินสกู๊ตขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ผลดำเนินงานงวด Q2/62

กำไรสุทธิ: -674.12 ลบ.

กำไรสุทธิต่อหุ้น: -0.22 บาท

3. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หุ้น BA บริษัทประกอบธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน ได้แก่ การให้บริการกิจการภาคพื้นดิน การให้บริการอาหารบนเที่ยวบิน และการให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศ ให้กับสายการบินของบริษัทและสายการบินอื่นๆ

ผลดำเนินงานงวด Q2/62

กำไรสุทธิ: -693.90 ลบ.

กำไรสุทธิต่อหุ้น: -0.34 บาท

4. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หุ้น THAI เป็นสายการบินแห่งชาติที่ดำเนินธุรกิจกิจการการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยแยกการบริหารออกเป็นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการบิน และกลุ่มกิจการสนับสนุนการบินและการขนส่ง

ผลดำเนินงานงวด Q2/62

กำไรสุทธิ: -6,883.81 ลบ.

กำไรสุทธิต่อหุ้น: -3.15 บาท

ดูต่อที่ >> https://www.stockradars.co/getradars

#StockRadars #ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย

#AAV #NOK #BA #THAI

Website: www.stockradars.news

Radars-school: https://stockradars.co/radars-school/

LINE: @StockRadars https://line.me/R/ti/p/%40stockradars

ใช้สต็อกเรดาร์ซื้อขายหุ้น: www.stockradars.co/open