HomeUncategorizedเรดาร์หาหุ้น “กำไรสุทธิ” เติบโต (2556-2561)

เรดาร์หาหุ้น “กำไรสุทธิ” เติบโต (2556-2561)

Net Profit Margin (NPM) หรือกำไรสุทธิ คือค่าที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมา เพื่อดูความสามารถในการทำกำไรของบริษัทนั้น ว่าเป็นกี่ % ของรายได้

พูดง่ายๆว่ารายได้หักต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว เหลือเป็นกำไรอยู่เท่าไหร่

นั่นคือค่านี้ยิ่งสูง จะยิ่งดี เพราะนั่นหมายถึงบริษัทมีการบริหารต้นทุน ควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงกำหนดราคาขายไว้เรียบร้อยแล้ว

และที่น่าสนใจก็คือ แล้วบริษัทไหนบ้างล่ะ ที่สามารถควบคุมต้นทุน และทำกำไรสุทธิ เติบโตติดต่อกันได้หลายปีบ้าง

ในส่วนนี้เราได้เปิดเรดาร์ชื่อว่า “Net Profit Growth 5 Y” เพื่อค้นหาหุ้นที่มีลักษณะดังกล่าวเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกันครับ

1. บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หุ้น IVL ทำธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร

 • กำไรปี 2556 1,325.87 ล้านบาท
 • กำไรปี 2561 26,465.40 ล้านบาท

2. บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หุ้น EA ดำเนินธุรกิจหลัก 5 ธุรกิจ 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 3) ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ 4) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ รวมถึงกิจการขายปลึกสินค้า ในร้านค้าปรึกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก 5) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา

 • กำไรปี 2556 267.92 ล้านบาท
 • กำไรปี 2561 4,975.21 ล้านบาท

3. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หุ้น MTC ทำธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อส่วนบุคคล

 • กำไรปี 2556 351.44 ล้านบาท
 • กำไรปี 2561 3,713.39 ล้านบาท

4. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หุ้น CPF ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร จำแนกเป็น 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ 3) ธุรกิจอาหาร (Food) รวมถึงกิจการค้าปลีกอาหารและร้านอาหารต่างๆด้วย

 • กำไรปี 2556 7,065.25 ล้านบาท
 • กำไรปี 2561 15,531.47 ล้านบาท

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หุ้น BAY เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อันดับ 5 ของประเทศในด้านสินทรัพย์ สินเชื่อและเงินฝาก และยังเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก โดยธนาคารให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ผ่านบริษัทย่อยและการร่วมค้าทั้งในด้านการบริหารความมั่งคั่ง บัตรเครดิต ประกันวินาศภัย การบริหารสินทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และเครื่องจักร แฟคเตอริ่ง ไมโครไฟแนนซ์และสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ

 • กำไรปี 2556 11,866.65 ล้านบาท
 • กำไรปี 2561 24,812.64 ล้านบาท

6. บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หุ้น AP พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น บ้านและคอนโดมิเนียม

 • กำไรปี 2556 2,013.30 ล้านบาท
 • กำไรปี 2561 3,865.41 ล้านบาท

7. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หุ้น HMPRO ธุรกิจค้าปลีก โดยจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร บ้าน และที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยใช้ชื่อ โฮมโปร (HomePro) เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

 • กำไรปี 2556 3,068.48 ล้านบาท
 • กำไรปี 2561 5,612.62 ล้านบาท

8. บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หุ้น TISCO ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน

 • กำไรปี 2556 4,249.05 ล้านบาท
 • กำไรปี 2561 7,015.68 ล้านบาท

9. บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หุ้น BH โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรุงเทพมหานคร มีการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ และลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

 • กำไรปี 2556 2,520.78 ล้านบาท
 • กำไรปี 2561 4,151.89 ล้านบาท

#StockRadars #ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย

Website: www.stockradars.news

Application: https://www.stockradars.co/getradars

Radars-school: https://stockradars.co/radars-school/

LINE: @StockRadars https://line.me/R/ti/p/%40stockradars

ใช้สต็อกเรดาร์ซื้อขายหุ้น: www.stockradars.co/open

เพิ่มเติมที่เรดาร์ชื่อ “Net Profit Growth 5 Y” >> http://stockradars.co/radars/?id=338&name=Net%20Profit%20Growth%205%20Y