HomeUncategorizedกองทุนรวมลงทุนหุ้นอะไรมากที่สุด

กองทุนรวมลงทุนหุ้นอะไรมากที่สุด

ในประเทศไทยมีกองทุนรวมอยู่ประมาณ 1,500 กอง ซึ่งถูกบริหารโดยมืออาชีพ ที่เรียกว่า “ผู้จัดการกองทุน”

แต่ละแห่งก็จะมีการกระจายการลงทุนในที่ต่างๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทุน ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตร, ทองคำ, ธุรกิจต่างประเทศ, เงินฝาก, หุ้น หรืออื่นๆ

แล้วนำผลกำไรที่ได้จากการลงทุน มาเฉลี่ยคืนผู้ซื้อหน่วยลงทุน

ซึ่งแน่นอน มีกองทุนที่กระจายการลงทุนในหุ้นอยู่มากมาย…แต่ที่น่าสนใจคือ แล้วหุ้นอะไรบ้างล่ะ ที่ถูกกองทุน เลือกลงทุนอยู่มากที่สุด

ข้อมูลตรงนี้นำมาจากเรดาร์ชื่อ Selected by Institutional ณ วันที่ 18 ก.ค. 2562

หุ้นที่มีกองทุนรวมลงทุนอยู่ 100 กองทุน คือ PTT, CPAL, AOT, ADVANC

หุ้นที่มีกองทุนรวมลงทุนอยู่ 98 กองทุน คือ BBL

หุ้นที่มีกองทุนรวมลงทุนอยู่ 67 กองทุน คือ KBANK

หุ้นที่มีกองทุนรวมลงทุนอยู่ 53 กองทุน คือ SCC

หุ้นที่มีกองทุนรวมลงทุนอยู่ 50 กองทุน คือ SCB

หุ้นที่มีกองทุนรวมลงทุนอยู่ 35 กองทุน คือ KTB

หุ้นที่มีกองทุนรวมลงทุนอยู่ 32 กองทุน คือ PTTEP

หุ้นที่มีกองทุนรวมลงทุนอยู่ 28 กองทุน คือ INTUCH, EGCO

หุ้นที่มีกองทุนรวมลงทุนอยู่ 22 กองทุน คือ CPNREIT, TLGF

หุ้นที่มีกองทุนรวมลงทุนอยู่ 20 กองทุน คือ DIF

หุ้นที่มีกองทุนรวมลงทุนอยู่ 19 กองทุน คือ TISCO

หุ้นที่มีกองทุนรวมลงทุนอยู่ 18 กองทุน คือ WHART

หุ้นที่มีกองทุนรวมลงทุนอยู่ 17 กองทุน คือ EA

หุ้นที่มีกองทุนรวมลงทุนอยู่ 15 กองทุน คือ DTAC

หุ้นที่มีกองทุนรวมลงทุนอยู่ 14 กองทุน คือ WHA

หุ้นที่มีกองทุนรวมลงทุนอยู่ 13 กองทุน คือ MINT

หุ้นที่มีกองทุนรวมลงทุนอยู่ 12 กองทุน คือ TTW, BJC, SAWAD

ตรงนี้ก็เหมือนมีนักลงทุนมืออาชีพ ลงทุนให้เราเห็น …แต่ทั้งหมด ไม่ได้หมายความว่าหุ้นเหล่านี้ จะดีและเหมาะสมในการลงทุนที่สุดนะครับ เพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ที่สำคัญขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละท่านจริงๆ

ศึกษาหุ้น รวมถึงกองทุนที่ถือหุ้นนั้น ได้ที่แอพ StockRadars >> https://www.stockradars.co/getradars

ช่องทางอื่นๆ

Website: www.stockradars.news

Radars-school: https://stockradars.co/radars-school/ LINE: @StockRadars https://line.me/R/ti/p/%40stockradars ใช้สต็อกเรดาร์ซื้อขายหุ้น: www.stockradars.co/open

#StockRadars #ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย