HomeOn Radarsสผ.M&Aสำเร็จ ลุยเพิ่มปริมาณขาย&งบลงทุน

สผ.M&Aสำเร็จ ลุยเพิ่มปริมาณขาย&งบลงทุน

“พงศธร ทวีสิน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  (PTTEP) เปิดเผยว่า หลังครึ่งปีแรกได้ซื้อกิจการสำเร็จตามแผน จึงมีการทบทวนแผนและเพิ่มงบลงทุนและปริมาณการขาย โดย 5 ปี (2562-2566) ตั้งงบลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 21,354 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 6.85 แสนล้านบาท) จากเดิมที่เคยประมาณการไว้ที่ 16,105 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 5.25 แสนล้านบาท)

  • แผนการลงทุนปี 2562 เพิ่มเป็น 3,577 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 1.16 แสนล้านบาท) จากเดิมที่เคยประมาณการไว้ที่ 3,256 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 1.07 แสนล้านบาท) โดยงบลงทุนครั้งนี้ไม่ได้นับรวมการเข้าซื้อกิจการอีกประมาณ 2,086 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 67,795 ล้านบาท)
  • เพิ่มปริมาณการขายปิโตรเลียม เฉลี่ย (Average petroleum sales volume) ปี 2562 ขึ้นเป็น 3.45 แสนบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน จากเดิมที่ได้คาดการณ์ไว้ที่ 3.18  แสนบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 8.5 % สำหรับปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันของปี 2562 – 2566 ได้ปรับเพิ่ม โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตแบบทบต้น (Compounding Annual Growth Rate : CAGR) ประมาณ 7 %
  • การดำเนินงานครึ่งแรกของปี ทำตามแผนกลยุทธ์เชิงรุกในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช) ในอ่าวไทย การชนะการประมูลและได้รับสิทธิในแปลงสำรวจปิโตรเลียมทั้งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และมาเลเซีย การเข้าซื้อกิจการของบริษัท เมอร์ฟี่ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น ในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งการเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้น 33.8 % ในบริษัท อพิโก แอลแอลซี จากบริษัท เทเท็กซ์ ไทยแลนด์

“ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงรุก Expand โดยสามารถเข้าซื้อกิจการทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ รวมทั้งชนะการประมูลแปลงสัมปทานในต่างประเทศได้ตามแผนที่วางไว้ ต่อจากนี้เราจะให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ Execute โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสิทธิการดำเนินการ (Transition of Operations) ของแหล่งเอราวัณ และโครงการอื่น ๆ ที่เราเข้าซื้อกิจการให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงเร่งรัดการสำรวจในโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างการเติบโตให้กับ ปตท.สผ. ในอนาคต”

139467